Cari Artikel Muslimah-muslimah terkemuka di Blog Ini

Kamis, 13 Mei 2010

KELEBIHAN ISTRI IMRAN


“Maka tatkala isteri `Imran melahirkan anaknya, diapun berkata: "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkannya seorang anak perempuan; dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu; dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan. Sesungguhnya aku telah menamai dia Maryam dan aku mohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada (pemeliharaan) Engkau daripada syaitan yang terkutuk.”
[Q.S. Ali Imran : 36]

Telah diterangkan sebelum ini bahawa Allah telah memilih keluarga ‘Imran sebagai keluarga yang mulia. Mereka adalah orang-orang yang sangat ta’at mengikuti ajaran agama seperti yang ditunjukkan oleh isteri ‘Imran sendiri ; iaitu dengan menazarkan anaknya sebagai yang akan berkhidmat sepenuh masa di Baitul Maqdis.

Selanjutnya Allah menerangkan lagi tentang kelebihan isteri ‘Imran ini dengan berfirman: “Maka tatkala isteri `Imran melahirkan anaknya, diapun berkata: "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkannya seorang anak perempuan; dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu; dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan. Sesungguhnya aku telah menamai dia Maryam dan aku mohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada (pemeliharaan) Engkau daripada syaitan yang terkutuk."[Q.S. Ali Imran : 36]

Ayat ini menerangkan bahawa isteri ‘Imran sangat sedih sekali. Sedih kerana harapan untuk mendapatkan anak lelaki tidak menjadi kenyataan. Yang lahir adalah anak perempuan. Bererti ia tidak dapat menunaikan nazarnya sebagai bukti kata’atan kepada Allah. Jadi ia sedih bukan kerana jantina anak yang dilahirkan itu tetapi kerana tidak dapat mendekatkan diri kepada Allah melalui nazar yang telah ditetapkan, kerana dalam tradisi mereka anak yang dinazarkan untuk berkhidmat di Baitul Maqdis hanyalah anak lelaki sahaja.

Daripada sini nampaklah kelebihan isteri ‘Imran, kerana seorang hamba yang sangat dekat kepada Allah sangat sedih sekali apabila tidak diberi kesempatan untuk melakukan ketaatan kepada Allah meskipun ia bukan disebabkan kerana kehendaknya; sama seperti seorang hamba miskin yang sangat sedih kerana tidak dapat memberi sedekah kepada orang-orang yang akan pergi berperang, padahal kemiskinan itu bukanlah daripada kehendaknya, Allah berfirman tentang mereka ini: ”Dan tiada (pula dosa) atas orang-orang yang apabila mereka datang kepadamu, supaya kamu memberi mereka kendaraan, lalu kamu berkata: "Aku tidak memperoleh kendaraan untuk membawamu", lalu mereka kembali, sedang mata mereka bercucuran air mata kerana kesedihan, lantaran mereka tidak memperoleh apa yang akan mereka nafkahkan”. [Q.S. At-Taubah : 92]

Jadi perkataan isteri ‘Imran; ”Ya Allah, sesungguh-nya aku melahirkan seorang anak perempuan”, adalah untuk mengungkapkan kesedihan kerana tidak dapat melakukan keta’atan. Ia merupakan akhlak mulia yang hanya dimiliki oleh hamba-hamba Allah yang sentiasa suka dan cinta kepada Allah. Daripada sini nampaklah kelebihan isteri ‘Imran dalam beribadah kepada Allah.

Ayat selanjutnya pula menerangkan bahawa Allah telah mentaqdirkan segala-galanya dengan ilmu-Nya Yang Maha Sempurna. Disebalik kelahiran anak perempuan itu pasti ada hikmah yang besar. Mungkin isteri ‘Imran tidak mengetahuinya tetapi Allah Maha Mengetahui, Allah berfirman: ”dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu, dan anak laki-laki tidak seperti anak perempuan”.

Maksudnya, Allah lebih mengetahui tentang hikmah kelahiran anak perempuan itu, maka diharapkan istri ‘Imran tidak terlalu bersedih hati. Apa yang mesti dibuat adalah terus mengikuti dan mengagongkan kehendak-kehendak Allah, dan jangan sekali-kali mengukur sesuatu yang ditetapkan oleh Allah dengan kehendak diri sendiri.

Memanglah anak laki-laki tidak sama dengan anak perempuan ; anak laki-laki lebih kuat bekerja dan beribadah, lebih sesuai untuk menjaga dan memelihara rumah Allah berbanding dengan anak perempuan yang agak lemah dan kadangkala tidak berada dalam keadaan suci. Namun apabila Allah telah menetapkan anak yang dilahirkan oleh isteri ‘Imran itu anak perempuan bererti pertimbangannya bukanlah pertimbangan yang diatas itu, pertimbangannya bukan dilihat daripada sisi fizikal dan tabi’at tubuh badan, tetapi daripada sisi keimanan dan kesucian hati.

Dengan pemberitahuan Allah itu bahawa Dia lebih mengetahui apa yang dilahirkan oleh isteri ‘Imran itu bererti kini isteri ‘Imran mengetahui bahawa dihadapannya ada amanah besar yang mesti dijaga dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Ia pun tidak berlengah-lengah lagi, iapun memberi nama bagi anaknya dan memohon perlindungan Allah dalam membesarkannya; “Sesungguhnya aku telah menamai dia Maryam dan aku mohon perlindungan untuknya serta anak keturunannya kepada (pemeliharaan) Engkau daripada syaitan yang terkutuk”.

Perkataan isteri ‘Imran seperti yang disebutkan didalam ayat ini menerangkan kelebihannya sebagai hamba Allah yang betul-betul beriman kepada Allah. Ini dapat dilihat daripada pemberian nama anak, beliau memilih ‘Maryam’ sebagai nama anaknya yang bermakna ‘Pelayan Tuhan’ (Khadimatur-Rabb). Beliau berharap mudah-mudahan anak yang dilahirkan itu menjadi anak yang sangat ta’at kepada Allah sehingga sentiasa beribadah kepada-Nya.

Kelebihan lain yang dapat dilihat daripada perkataan isteri ‘Imran adalah perhambaan diri kepada Allah Yang Maha Melindungi. Beliau mengetahui bahawa seorang hamba yang taat pasti akan diganggu dan diperdaya oleh syaitan; iaitu musuh utama manusia di sepanjang masa. Syaitan tidak memulakan gangguannya ketika manusia sudah dewasa, tetapi ia sudah memulakan gangguan semenjak anak itu dilahirkan oleh ibunya.

Sesungguhnya seseorang anak itu menangis ketika lahir adalah disebabkan kerana gangguan syaitan yang terkutuk. Rasulullah bersabda: ”Tidak ada seorangpun anak cucu Adam yang dilahirkan melainkan syaitan mengganggu-nya ketika anak itu lahir sehingga anak tersebut menangis disebabkan kerana gangguan syaitan itu kecuali Maryam dan anaknya”. [H.R. Bukhary]. Bererti kelebihan istri ‘Imran dapat dilihat daripada permohonannya yang diperkenankan oleh Allah sehingga anaknya (iaitu Maryam) dan anak kepada anaknya (iaitu nabi Isa) dilindungi oleh Allah daripada gangguan syaitan. Keduanya lahir dalam keadaan tidak menangis kerana dilindungi oleh Allah.

Pada ayat berikutnya akan diterangkan pula tentang nazar isteri ‘Imran yang diterima oleh Allah dan anak perempuannya itu pula (Maryam) dibesarkan dengan rezeki yang istimewa daripada sisi Allah. (dikutip dari Tafsir Al-Ma'rifah karangan Dr. Musthafa Umar)

Menjadi Muslimah DiplomatisDIPLOMASI adalah sebuah seni berkomunikasi. Kebanyakan orang menghubungkan diplomasi dengan politik. Namun realitanya diplomasi adalah sebuah metode komunikasi yang dapat diaplikasikan ke setiap percakapan dengan siapa saja, di mana saja. Tulisan ini akan memfokuskan pada berkomunikasi dengan pasangan kita dengan cara diplomatis.

Berkomunikasi secara diplomatis erat kaitannya dengan aspek etika dan akhlak yang sangat ditekankan Islam. Namun sayang sekali kita seolah losing touch (kehilangan pegangan) pada seni ini disebabkan tidak antusias dengan interaksi fisik dalam kehidupan sosial. Komputer, email, sms, facebook, twitter, dan berbagai media sosial lainnya telah merampas keahlian kita dalam berinteraksi secara fisik. Kita tidak lagi berbicara dengan orang lain face to face, sehingga hilanglah kapabilitas komunikasi bijaksana kita.

Secara singkat, bisa dikatakan bahwa gaya hidup ‘elektronik’ telah mempengaruhi kita untuk mengisolasi dan mengalienasi diri kita dari orang lain; anak-anak, suami dan lainnya. Atau misalkan kita melihat para remaja begitu ‘jauh’ dengan para orangtua mereka.

Anak-anak kita tak lagi duduk bersama orangtua mereka. Acara makan malam keluarga pun menjadi semakin jarang. Waktu untuk duduk bersama dan berbicara semakin sedikit, namun waktu untuk duduk di depan komputer, televisi, ber-mobile ria semakin meningkat. Padahal, Islam menganjurkan umatnya menguasai seni diplomasi dan akhlak terpuji.

...Islam menganjurkan umatnya menguasai seni diplomasi dan akhlak terpuji....

Rasulullah sendiri, walaupun dalam keadaan marah, beliau tetap memamerkan senyumannya, bahkan kepada orang yang beliau tidak sukai. Al-Bukhari meriwayatkan bahwa Aisyah berkata, “Ada seorang lelaki yang meminta izin untuk bertemu dengan Rasulullah. Ketika beliau melihat orang itu dari jauh, beliau bersabda, “Dia adalah seburuk-buruk saudara dan anak dalam kerabat.” Namun ketika orang (Uyainah) itu sudah duduk, beliau memberikan senyuman di wajah dan menerima dengan baik hati kedatangan orang itu. Ketika orang itu sudah pergi, Aisyah berkata kepada Rasulullah, “Wahai Rasulullah, ketika engkau melihat orang itu tadi dari jauh engkau berkata begini dan begitu. Tapi kemudian engkau berwajah ceria setelah berada di hadapannya dan menerima kedatangannya dengan baik hati.” Kemudian Rasulullah bersabda “Wahai Aisyah, kapankah engkau melihatku berbuat tidak baik?”

Kita juga diajarkan bahwa memutuskan hubungan lebih dari tiga malam dengan saudara kita adalah hal terlarang. Karena tidak halal bagi seorang muslim memutuskan silaturrahim dengan saudaranya lebih dari tiga malam. Dan hal yang terbaik untuk dilakukan adalah memberi salam terlebih dahulu.

...dalam teknik diplomasi, Islam mengajarkan bahwa memutuskan hubungan lebih dari tiga malam dengan saudara kita adalah hal terlarang...

Selain itu, Islam pun mengajarkan sebuah teknik diplomasi lainnya, yaitu menahan amarah. Abu Hurairah menyatakan bahwa Rasulullah bersabda, “Orang yang kuat itu bukanlah orang yang pandai bergulat, orang yang kuat adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah.”

Mungkin banyak muslimah yang tidak menyadari bahwa mereka sejatinya memiliki kendali atas berbagai aksi dan reaksi para suami dengan menggunakan kata-kata santun, respons baik, dan diplomasi. Seorang muslimah yang dewasa haruslah menyadari hal tersebut. Inilah mengapa Anda bisa melihat banyak wanita sukses berusia 40 tahun atau lebih yang sangat hati-hati ketika berbicara, ketimbang para gadis atau perempuan muda. Sukses yang dimaksud adalah sukses dalam kehidupan pribadi dan manajemen rumah tangga, bukan sukses secara materi.

Ketika kita berinteraksi, maka di waktu yang sama kita sedang membangun dialog dengan orang lain. Yaitu dengan mengekspresikan sikap, emosi, dan perasaan kita dengan sikap yang bersahabat ataupun tidak bersahabat. Atau dengan menyandarkan diri kepada berbagai sinyal nonverbal; bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan lain sebagainya. Juga terkadang dengan menekankan apa yang dikatakan dan bentuk ekspresi. Dengan demikian, kita dapat menciptakan banyak efek dalam percakapan.

Salah satu bentuk percakapan adalah menjauhkan diri dari membatasi atau pembicaraan to the point melalui bahasa tidak jelas (samar/ambigu) yang disengaja. Metode komunikasi seperti ini mungkin bagus ketika kita mencoba untuk memahami tujuan utama orang yang bicara dan apa yang ingin dikatakannya.

...Islam pun mengajarkan sebuah teknik diplomasi lainnya, yaitu menahan amarah. Rasulullah bersabda bahwa orang yang kuat adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah...

Dengan bahasa samar dan respons yang seolah menjauhi jawaban, Anda membiarkan orang tersebut berbicara. Secara partikular, pentingnya membiarkan orang berbicara adalah; untuk mendengar garis besar pembicaraan dan membiarkan mereka mendapatkan apa yang ingin mereka katakan, sehingga membuat mereka merasa lega. Hal ini yang harus sering dilakukan seorang muslimah ketika berinteraksi dengan laki-laki (suami, saudara, ayah, dan lainnya). Pasalnya, mereka terkadang datang berinteraksi dengan wanita (istri, ibu, saudari, dan lainnya) penuh tekanan dan mereka merasa ingin didengar. Terkadang mereka berbicara berputar-putar, bukan karena mereka ingin berbicara, tapi mencari kalimat tepat untuk mengakhiri pembicaraan mereka.

Dengan membiarkan lawan bicara berbicara, bukan berarti Anda tidak diizinkan mengeluarkan opini atau bersuara, tapi lebih kepada bagaimana memilih ‘medan perang’ Anda. Berpikir sebelum merespons, “Apakah dengan mengacaukan pembicaraan seseorang cukup baik, ataukah aku biarkan saja dia berbicara?” Seringkali Anda mendapatkan bahwa Anda bisa membiarkan dia berbicara. Anda mendengarkannya dan lontarkan beberapa komentar. Anda mendengarkan, sehingga setiap orang bisa mengakhiri pembicaraannya dengan penuh kedamaian. Kita menyebut hal ini sebagai komunikasi yang bisa memunculkan efek harmonis.

...Bentuk lain dari komunikasi diplomatis adalah menjadi bijak atau menampakkan sikap bersahabat kepada orang lain...

Bentuk lain dari komunikasi diplomatis adalah menjadi bijak atau menampakkan sikap bersahabat kepada orang lain. Yaitu dengan menggunakan kosakata yang bisa menaikkan wibawa Anda dan orang yang Anda ajak bicara. Ini mengingat, bahasa merupakan kekuatan humanis terhebat dalam interaksi manusia. Tidak ada manusia yang senang menghadapi orang yang bicara dengan tinggi hati. Dan sedikit dari kita yang bisa menerima kata-kata sarat dehumanisasi dan kritik.

Sebagai sosok yang pengayom dan pengasuh, faktanya wanita memiliki kecerdikan dalam berkomunikasi dengan cara yang menggembirakan, positif, dan peduli. Dengan demikian, seorang muslimah berkontribusi penuh mempromosikan cinta dan kedamaian di dalam rumah. Maka, memilih kata-kata yang tepat dalam dialog adalah sebuah keniscayaan.

Contohnya adalah dialog populer antara seorang suami dan istri tentang kemungkinan sang suami menikah lagi, namun sang istri berdialog penuh ejekan dan celaan. Mari asumsikan bahwa dalam percakapan tersebut sang istri bertanya kepada suaminya tentang kemungkinan dirinya menikah lagi. Apabila kemudian si suami gusar kepada istrinya, dia mengatakan, “Ya, dan istri baruku itu lebih pintar memasak dari dirimu!”, atau sesuatu yang menghina sang istri.

Tapi apabila sang istri berdialog secara apik, suami dengan bijak akan menjawab, “Seandainya aku menikah lagi, maka istriku harus secantik dirimu.” Jawaban tersebut merefleksikan penghargaan suami terhadap diri Anda, bukan malah menghina atau mengeluarkan kata-kata sarat dehumanisasi. Faktanya, jawaban terakhir penuh romantisme. Jadi metode seperti bisa diaplikasikan untuk mengubah sebuah percakapan pahit menjadi lebih manis.

...Hindari bahasa yang angkuh untuk bertanya kepada seorang dan berhati-hatilah dalam menggunakan bahasa tubuh serta ekspresi wajah...

Dengan demikian, beberapa tips komunikasi yang cerdik adalah:

1. Belajar mengidentifikasi dan menjauhi penggunaan bahasa yang agresif, tidak sensitif, ofensif, dan destruktif. Usahakan semaksimal mungkin untuk mengikis cara-cara komunikasi sarat dehumanisasi.
2. Pikirkan bahasa yang Anda gunakan sebagai sebuah proses membangun kedamaian dan sebuah kekuatan mempromosikan kedamaian.
3. Di setiap waktu, kerahkan kemampuan Anda semaksimal mungkin untuk melihat diri dan hidup Anda secara positif. Karena sikap positif bisa menular kepada orang lain.
4. Ingat bahwa Anda memiliki hak bertanya dan mengkritisi, agar percakapan menjadi lebih seimbang. Akan tetapi lakukan kedua hal tersebut secara bertanggungjawab dan dengan cara yang bermartabat. Dan terpenting, pilihlah ‘pertempuran’ Anda dengan bijak.
5. Perlakukan pasangan Anda dengan penuh hormat dan ingat bahwa dia adalah pasangan hidup Anda. Respek atau rasa hormat adalah hal sakral dalam sebuah pernikahan, jadi jangan nodai hal tersebut.
6. Cobalah untuk melihat dua sisi dari sebuah persoalan dan dengarkan pandangan orang lain. Terkadang kita salam memahami (misunderstanding) sehingga berujung miscommunication (salah paham). Mendengarkan adalah kunci utama. Hal ini merupakan tantangan di mana salah seorang dari kalian –atau keduanya— berkomunikasi dengan sebuah bahasa yang bukan menjadi bahasa ibu. Jadi harus diambil sebuah perawatan khusus, untuk memastikan bahwa kesempatan adil berbicara diberikan, sehingga pasangan Anda bisa mengekspresikan dirinya secara penuh. Perlakukan pasangan Anda dengan penuh integritas dan jangan sampai kehilangan kesabaran.
7. Hindari bahasa yang angkuh untuk bertanya kepada seorang dan berhati-hatilah dalam menggunakan bahasa tubuh serta ekspresi wajah.

Terakhir, selalu niatkan segala tindakan Anda untuk fi sabilillah. Ketika kita melakukan segala sesuatu karena Allah, maka tujuan kita menjadi jelas dan tepat. Sungguh beruntung orang-orang yang menjadikan Islam sebagai agama yang menjadi petunjuk seluruh manusia. [ganna pryadha/voa-islam.com]

MARYAM WANITA TERPILIH [Q.S. Ali Imran : 42-44]


“Dan (ingatlah) ketika Malaikat (Jibril) berkata: "Hai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilih kamu, mensucikan kamu dan melebihkan kamu atas segala wanita di dunia (yang semasa dengan kamu).(42) Hai Maryam, ta`atlah kepada Tuhanmu, sujud dan ruku`lah bersama orang-orang yang ruku`.(43) Yang demikian itu adalah sebahagian dari berita-berita ghaib yang Kami wahyukan kepada kamu (ya Muhammad); padahal kamu tidak hadir beserta mereka, ketika mereka melemparkan anak-anak panah mereka (untuk mengundi) siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam. Dan kamu tidak hadir di sisi mereka ketika mereka bersengketa.(44) [Q.S. Ali Imran : 42-44]

Telah diterangkan sebelum ini tentang keistimewaan yang diterima oleh isteri ‘Imran dan nabi Zakariya; selanjutnya akan diterangkan pula tentang keistimewaan yang diterima oleh Maryam; iaitu anak kepada ‘Imran.

Allah berfirman : “Dan (ingatlah) ketika Malaikat (Jibril) berkata: "Hai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilih kamu, mensucikan kamu dan melebihkan kamu atas segala wanita di dunia (yang semasa dengan kamu)”.[Q.S. Ali Imran : 42]

Ayat ini menerangkan bahawa Allah telah memilih Maryam sebagai hamba-Nya dengan membekalkan keimanan yang kuat, kokoh dan sempurna. Tidak hanya dengan memberikan keimanan tetapi juga dengan menetapkan Maryam sebagai wanita yang suci yang tidak pernah melakukan perbuatan yang tercela.

Hati Maryam hanya dipenuhi dengan iman dan yakin, hidupnya pula dipenuhi dengan sholat dan zikir. Kemudian lebih daripada itu, Allah memilih Maryam sebagai penerima pemberian-pemberian istimewa yang membuat Maryam memiliki kelebihan apabila dibandingkan dengan sekalian wanita yang ada pada masa itu. Maryam-lah satu-satunya wanita paling mulia dihadapan Allah ketika itu.

Mengapa Allah memberitahukan perkara ini kepada Maryam? Apakah hikmah disebaliknya? Syekh Muhammad Mutawally Al-Sya’rawy menjelaskannya dalam tafsir beliau bahawa pemberitahuan itu bertujuan untuk menyiapkan diri Maryam sebagai seorang hamba yang akan menjalani perkara yang berat, tugas yang mencabar dan ujian yang besar.

Pemberitahuan itu juga sebagai pengetahuan bagi sekalian manusia bahawa Maryam adalah seorang hamba Allah yang istimewa. Melalui pemberitahuan itu diharapkan Maryam akan lebih menjaga diri dan manusia pula akan lebih menghormati Maryam.

Selanjutnya Allah berfirman kepada Maryam melalui perantaraan malaikat Jibril: ”Hai Maryam, ta`atlah kepada Tuhanmu, sujud dan ruku`lah bersama orang-orang yang ruku`”.[Q.S. Ali Imran: 43]. Ayat ini menerangkan bahawa Allah memerintahkan Maryam untuk melakukan keta’atan dengan kekhusyu’an dan kesungguhan, kerana kata ‘qunut’ yang terdapat didalam ayat tersebut mengandung makna ‘dengan penuh kesempurnaan’.

Kesempurnaan sesuatu keta’atan adalah dengan kekhusyu’an dan kesungguhan. Allah juga memerintahkan Maryam untuk bersujud sebagai tanda merendahkan diri serendah-rendahnya dihadapan Allah Yang Maha Tinggi; melihat diri sebagai makhluk yang kecil, lemah, hina dan tidak memiliki apa-apa.

Didalam ayat diatas Allah juga memerintahkan Maryam untuk ruku’ bersama dengan orang-orang yang ruku’, maksudnya meskipun Maryam memiliki kedudukan yang sangat tinggi namun Maryam mesti tetap bersama dengan orang-orang yang beriman, tetap dalam jema’ah dan tidak mengasingkan diri sendiri.

Ia juga membawa makna bahawa Maryam mesti mengikut sebagai makmum ketika bersama-sama sholat dengan kaum lelaki, kerana didalam ayat ini Allah menyebut ‘bersama orang-orang yang ruku’ dalam bentuk ramai lelaki (jama’ muzakkar salim) bukan dalam bentuk ramai perempuan (jama’ muannats salim), bererti ketika sholat bersama-sama lelaki maka Maryam tetap sebagai seorang makmum meskipun sudah mencapai kedudukan yang sangat tinggi sekali dalam beragama.

Ayat selanjutnya pula menerangkan bahawa kisah Maryam tersebut dan sebelumnya kisah nabi Zakariya adalah dua kisah yang disampaikan oleh Allah kepada nabi Muhammad sehingga baginda mengetahuinya meskipun baginda tidak pernah mendengarnya daripada sesiapapun jua.

Allah berfirman: “Yang demikian itu adalah sebahagian dari berita-berita ghaib yang Kami wahyukan kepada kamu (ya Muhammad); padahal kamu tidak hadir beserta mereka, ketika mereka melemparkan anak-anak panah mereka (untuk mengundi) siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam. Dan kamu tidak hadir di sisi mereka ketika mereka bersengketa”.[Q.S. Ali Imran :44]

Ayat ini menjelaskan bahawa nabi Muhammad adalah betul-betul seorang rasul yang diutus. Sebagai bukti kerasulannya maka baginda dapat menyampaikan kisah-kisah masa lalu yang tidak pernah baginda ketahui sebelumnya. Baginda menceritakannya melalui perantaraan wahyu yang disampaikan kepada baginda sebagai bukti seorang rasul yang diutus, bahkan penyampaian tersebut merangkumi perkara terperinci; iaitu bagaimana para pemimpin Bani Israel menyelesaikan masalah mereka ketika mereka bersengketa tentang siapa yang lebih patut memelihara Maryam.

Melalui firman-firman Allah maka Rasulullah menyampaikan bahawa penyelesaian sengketa tersebut adalah dengan cara pengundian melalui pelemparan anak panah (qolam) kedalam laut oleh masing-masing yang bersengketa; sesiapa yang anak panahnya terapung dan bergerak melawan arus maka ialah yang berhak memelihara Maryam.

Ditaqdirkan ketika itu bahawa anak panah nabi Zakariya yang tidak tenggelam dan bergerak terapung melawan arus. Pengundian dilakukan kerana itulah cara terbaik untuk mengelakkan persengketaan, kerana masing-masing mereka sangat berharap untuk memelihara Maryam. Melalui pengundian maka mereka meninggalkan kehendak masing-masing dan menyerahkan urusan penyelesaian tersebut kepada kehendak Allah.

Demikianlah terperincinya kisah yang disampaikan oleh Rasulullah sebagai bukti bahawa baginda adalah betul-betul seorang rasul yang menerima wahyu-wahyu daripada Allah Yang Maha Mengetahui segala perbuatan yang telah berlalu. (dikutip dari Tafsir Al-Ma’rifah karangan Dr. Musthafa Umar)